Visuele intermediar en GEO partner van concept tot realisatie

Aan de slag stap 2

Analyseren en standaardiseren

Terwijl gemeenten beleid maken om de implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden, ligt er bij de ruimtelijke afdelingen een enorme uitdaging om de ruimtelijke planvoorraad gereed te maken voor diezelfde implementatie.

De tweede stap...

lees meer
Advies

Omgevingsvoorbereidingsplan

Het Omgevingsvoorbereidingsplan biedt de mogelijkheid om een vollediger en breder beeld aan te bieden aan de gebruiker door andere beleidslagen toe te voegen die verder gaan dan het bestemmingsplan en die in het uiteindelijke omgevingsplan opgenomen moeten worden.

lees meer
De drie pijlers van Viewpoint

-De Nationale tekenkamer

-Ruimtelijke informatievoorziening

-Advies en projectleiding ( o.a. GIS / Standaarden / Omgevingswet)