Ruimtelijke informatievoorziening

Functie voor de kaart

In een wereld van continue veranderingen is het de kunst de mogelijkheden die de veranderingen bieden om te zetten in kansen. Nieuwe wetten, versnellende organisaties en uitdagingen binnen domeinen maken dat de data die we produceren en gebruiken een nieuw gezicht nodig hebben om ze te kunnen lezen en interpreteren. Viewpoint ziet de kaart als dit gezicht. Het ruimtelijk inzicht biedt verbanden die anders niet zichtbaar werden. 

Enkele diensten waar we u graag mee verder helpen zijn:

  • Analyseren en visualiseren van (ruimtelijke) data in een Geografisch informatiesysteem (GIS) als ArcGIS (ESRI) of QGIS 
  • Interactief raadpleegbaar maken van ruimtelijke producten als Omgevingsvisies 
  • Het maken van themakaarten in een GIS of gebruikersvriendelijke online viewer
  • Opbouwen van storymaps
  • Het op orde maken van uw data in het kader van het “data op orde” vraagstuk met het oog op de aankomende Omgevingswet

Voorbeelden, immers een kaart zegt meer dan duizend woorden:

 
    • Ruimtescan, geldende mogelijkheden en beperkingen in kaart bij ruimtelijke initiatieven 
    • De was/wordt kaart, participatie in het ruimtelijk domein

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te kunnen analyseren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.