Advies

Adviseren wil zeggen 'iets proberen te veranderen of verbeteren zonder dat je over directe macht of middelen beschikt'. Doorgaans wordt geadviseerd vanuit een bepaalde vakinhoudelijke deskundigheid. Adviseren is echter meer dan alleen een kunstje doen, het is erop gericht de opdrachtgever verder te helpen in een specifieke situatie. Viewpoint bouwt aan draagvlak voor een geadviseerde oplossing, door bijvoorbeeld interviews af te nemen, door af te tasten hoe tegen een situatie wordt aangekeken en in samenspraak de oplossing te construeren. Advies uitbrengen is eigenlijk feedback geven. Viewpoint hecht uitermate veel belang aan constructiviteit, concreetheid en eerlijkheid.