Advies

In de huidige situatie is het mogelijk dat er op één locatie meerdere  bestemmingsplannen in combinatie met herzieningen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en parapluplannen in procedure zijn. Het Omgevingsvoorbereidingsplan (OVP) geeft inzicht in de actueel geldende situatie van een locatie door één informatie-laag aan te bieden, eventueel aangevuld met gedigitaliseerde lagen die de aanwezige Verordeningen en AMvB’s vertegenwoordigen. De gebruiker hoeft op deze manier slechts één instrument te raadplegen om de hoogte te zijn van de actuele situatie.

Het OVP biedt de mogelijkheid om een vollediger en breder beeld aan te bieden aan de gebruiker door andere beleidslagen toe te voegen die verder gaan dan het bestemmingsplan en die in het uiteindelijke omgevingsplan opgenomen moeten worden. Door deze zaken nu al uit te zoeken (en samen te werken met andere afdelingen hierin), te digitaliseren en op te nemen in het OVP heeft de gemeente een voorsprong en zorgt voor een soepele overgang naar het nieuwe stelsel.

Geonovum onderschrijft de noodzaak om de huidige data op orde te maken alvorens (of parallel aan) het opstellen van een Omgevingsplan. Met het maken van een geconsolideerde versie of een meer uitgebreide vorm daarvan, het 'Omgevingsvoorbereidingsplan' maakt een gemeente een soepele overgang naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) mogelijk en bespaart men tijd en kosten bij de latere implementatie van de wet. Viewpoint kan u helpen om deze voorbereidingen te treffen.

Naast de herzieningen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en parapluplannen die in het OVP zijn opgenomen, worden de bij de gemeente reeds aanwezige Verordeningen en AMvB’s geanalyseerd, gedigitaliseerd en als gebiedsaanduiding met een koppeling naar het beleid opgenomen. Op deze manier bereidt men zich optimaal voor op het maken van een toekomstig integraal Omgevingsplan.

Het OVP is onderdeel van het stappenplan die de planvoorraad in vier praktische stappen gereed maakt voor de gemeente brede implementatie.

Ongeacht het ambitieniveau of de gekozen (VIVO) invoeringsstrategie met betrekking tot de implementatie, kunnen de stappen uit het stappenplan nu al gezet worden. Bij elk niveau of strategie kunnen parallel aan de implementatie voorbereidingen getroffen worden die een soepele overgang van de digitale aspecten mogelijk maken.

Wilt u meer weten over het OVP en de uitwerking van de afzonderlijke stappen, de consequenties en voordelen voor uw organisatie en de ondersteuning die Viewpoint kan bieden? Neem dan contact op via 040 304 1085 of per mail info@viewpoint.nl

Keer terug