Realisatie

In de realisatiefase wordt het project zichtbaar. In deze fase vindt de bouw van het projectresultaat plaats. Het is de fase dat een project zichtbaar wordt voor buitenstaanders. Het is de 'doe' fase. In deze fase is het van belang om de vaart er goed in te houden. ‘Het netwerk’ gaat zich richten op de realisatie van concrete projecten of activiteiten. Werkafspraken worden gemaakt, projecten en processen worden in gang gezet. De begeleiding en ondersteuning van buiten het netwerk neemt af. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het netwerk komt steeds meer bij de betrokkenen en partners van het netwerk zelf te liggen. Bovenstaand is de realisatiefase in geval van uitwerking door meerdere partijen in het netwerk. Viewpoint fungeert als schakel of onderdeel in dit netwerk of voert het project alleen uit in de realisatiefase.