Aande slag stap 4

De vierde stap om de ruimtelijke informatie van uw afdeling en/of organisatie gereed te maken voor implementatie in één integraal Omgevingsplan is het integreren en combineren van omgevingswaarden en overige ruimtelijke plannen als bijvoorbeeld Welstandsbeleid. Dit is het laatste onderdeel van het stappenplan van Viewpoint. Klik hier om de introductie hiervan te bekijken.

Aan de hand van de geconsolideerde of geactualiseerde planvooraad uit Stap 3 is een 'Omgevingsvoorbereidingsplan' ontstaan die een soepele overgang naar een Integraal Omgevingsplan in het toekomstige Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) mogelijk maakt. 

Dit 'Omgevingsvoorbereidingsplan' is in deze fase in een Omgevingsviewer te combineren met overige ruimtelijke data die binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig zijn zoals het Welstandsbeleid, Cultuurhistorie en bijvoorbeeld eventuele Verordeningen. Vanuit deze Omgevingsviewer wordt de stap gemaakt naar het digitaliseren van het integrale Omgevingsplan. 

Het nu opstellen van een Omgevingsplan kan met één van de bestaande IMRO modellen of via een GIS waarin de verbeelding en de koppelingen vormvrij zijn en ingericht kan worden naar de wensen van de klant, rekening houdend met het Toepassingsprofiel Omgevingsdocument (TPOD) . Viewpoint biedt beide vormen aan adviseert en digitaliseert graag uw Omgevingsplan.

Wilt u meer weten over de inhoud en de uitwerking van de afzonderlijke stappen, de consequenties en voordelen voor uw organisatie en de ondersteuning die Viewpoint kan bieden? Neem dan contact op via 040 304 1085 en vraag naar Sander Hoosemans of per mail info@viewpoint.nl

Keer terug