Regie

Viewpoint voert de regie van de technische opgaven en is daarmee de projectmanager van het technische deel van de opdracht. Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. Viewpoint werkt steeds meer in een netwerk van expertises en stelt op deze wijze het juiste team samen. Specifieke kennis wordt aangeschakeld bij projecten om een kwalitatief beter eindproduct te realiseren. Viewpoint voert daarbij de regie en fungeert als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Ook wanneer zij geen onderdeel uitmaakt van een uitvoeringsschakel zorgt Viewpoint ervoor dat de opdracht en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen in het netwerk in de juiste banen wordt geleid.